کلاس آموزشی سی اس اس

دوره ی آموزشی CSS انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه پیام نور دماوند

کلاس آموزشی سی اس اس

دوره ی آموزشی CSS انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه پیام نور دماوند

دانشجویان محترم؛

میتوانند از طرق زیر با اینجانب در ارتباط بوده و نظرات و پیشنهادات خود را درمیان بگذارید.


پست الکترونیکی : z.jahanbakhsh@dpnuca.ir

وب سایت انجمن  علمی کامپیوتر

پست الکترونیکی انجمن های علمی:info@dpnuca.ir